T R Y G G & S Ä K E R

MALMÖ LIVE 1-2 SEPTEMBER 2020

Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetar med trygghets- och
säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Här får du tal del av nyheter och ny nödvändig kunskap för att hålla dig
uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområde tillsammans med branschkollegor. 

Knyt kontakter och nätverka med både nya och gamla branschkollegor

En viktig arena att diskutera samhällets trygghet

Ett stort utbud av givande seminarier med sakkunniga talare från ditt yrkesområde.

AKTUELLT

FÖLJ OSS PÅ

5700 Kr
SMART BIRD
  • Gäller fram till 1/5 2020
6900 Kr
JUST A BIRD
  • Gäller fram till evenemang

VÅRA PARTNERS