Den nationella säkerhetsstrategin

Vad innebär den praktiskt för dig och hur går vi vidare
Den nationella säkerhetsstrategin presenterades av regeringen i januari 2017. Strategin har bredd och sträcker sig över flera områden, regeringen kommer vid denna presentation därför att i första hand förhålla sig till de delar och frågor som berör dig och ditt arbete framåt.

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Moderator, Annika Nordgren Christensen