Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Securitas

Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment. Våra säkerhetslösningar, som har tagits fram tillsammans med våra kunder, är utformade för att innehålla en hög andel teknik. Bemannad bevakning utgör fortfarande kärnan i Securitas verksamhet, men vi arbetar ständigt med att utveckla vårt tjänsteerbjudande. Detta gör att vi kan möta kundspecifika krav till ett konkurrenskraftigt pris. Läs mer på: www.securitas.se

Malmö stad

Malmö är en ung, global och modern stad i ständig rörelse. Här bor 328 494 personer från 178 länder som tillsammans talar över 150 olika språk. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö till en hållbar stad ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Läs gärna mer här: www.malmo.se

Rote Consulting

Rote är ett leverantörsoberoende och landsomfattande konsultföretag inom management, effektiv informationshantering, digitalisering, säkerhet och totalförsvarsplanering. Rote står för trovärdighet, erfarenhet, effektskapande och robusthet. Vårt arbete håller alltid hög integritet med stöd av säkerhetsmedvetna och personkontrollerade medarbetare. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, arbetar i enlighet med standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och följer CSR-standarden ISO 26000. Läs gärna mer här: www.rote.se

Stanley Security

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs gärna mer här: www.stanleysecurity.se

SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, taktisk kommunikation, konflikthantering, brottsprevention,
skolsäkerhet, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. SSK Säkerhetsakademien utför också konsultuppdrag inom säkerhet, d v s genomför riskinventeringar, riskanalyser, utarbetar handlingsplaner och säkerhetspolicys, ger råd och stöd i säkerhetsfrågor, driver skydd- och
säkerhetsboenden, stöttar och hjälper familjer genom öppenvård i det egna hemmet etc. Läs gärna mer här: SSK Säkerhetsakademien

Axis Communications

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som bidrar till en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter. Axis är svenskt företag med ca 3000 medarbetare världen över.Läs gärna mer här: Axis Communications

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund och driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

Läs gärna mer här: Akademikerförbundet SSR

2Secure
2Secure arbetar för att minska risk och bygga trygghet. Vi har en unik bredd av tjänster inom risk och säkerhet – för offentliga aktörer, företag, privatpersoner och andra organisationer.

Med ledorden Handlingskraftiga, Kompetenta och Pålitliga har 2Secure blivit ett av Sveriges största privata säkerhetsföretag. Vi arbetar genom hela spektrumet av tjänster från utbildningar, systematiskt säkerhetsarbete, riskbedömningar, bakgrundskontroller till att hantera incidenter, kriser och större event.

Läs gärna mer om oss här: www.2secure.se

21st Century Mobile
21st Century Mobile utvecklar digitala och mobila tjänster. Företaget verkar inom flera områden och har bland annat utvecklat tjänster som förenklar hanteringen och informationsflödet när det gäller störningar, avbrott och krissituationer.

21st Century Mobile är ett agilt, modernt och växande bolag.

Läs gärna mer här: www.21st.se

Practise
Practise är ett företag som, genom att binda ihop ledarskap, krishanteringsförmåga och operativt ledningsstöd, verkar för att bidra till ett bättre samhälle genom att stödja organisationers förberedelser och hantering av påfrestningar.

Att bedriva utbildningar, övning och utvärderingar samt skapa struktur i organisation och dokumentation är områden som kräver kompetens om man menar allvar med att få till hållbar förändring. Practise övertygelse är att genom att satsa på hög pedagogisk förmåga hos sina erfarna konsulter så blir effekterna för krishanteringsförmågan större och snabbare.

Vår vision är att uppnå lärande, nytänkande och långsiktighet, för många i samarbete för ett bättre samhälle.

Läs mer här: www.practise.se

Kommentera