Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Securitas

Securitas är marknadsledande i Sverige med många kunder inom privat och offentlig sektor. Våra säkerhetslösningar kombinerar människa och teknik med digitalisering som i allt högre grad bidrar till kundnytta och effektivisering. Bemannad bevakning och förmågan att utföra åtgärder är fortsatt styrkan i Securitas erbjudande och vi utvecklar ständigt tjänster, produkter och digitala verktyg för att möta kunders behov och bidra till hög säkerhet och trygghet. Läs mer på: www.securitas.se

Malmö stad

Malmö är en ung, global och modern stad i ständig rörelse. Här bor 328 494 personer från 178 länder som tillsammans talar över 150 olika språk. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö till en hållbar stad ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Läs gärna mer här: www.malmo.se

Brottsförebyggande rådet

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet. Läs mer på www.bra.se

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt. Läs mer på www.svenskalottakaren.se

Hammerglass AB

Hammerglass AB erbjuder trygghet och säkerhet genom att tillverka och leverera kundspecifika okrossbara glasningslösningar. Hammerglass erbjuder ett helt system av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse: Butiker, köpcentra, offentliga lokaler, kommun, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier. Läs mer på: www.hammerglass.se

Commend Scandinavia AB

Commend levererar kommunikationslösningar för en effektiv daglig arbetssituation likväl som när en allvarlig händelse inträffar. Med Commend kommunicerar du mellan entréer till reception eller vakt, i hissar, i parkeringshus, i klassrum, i sjukhus vid entréer eller i operationssalar. Möjligheterna är många. Samma apparater som används som porttelefoner, snabbtelefoner, i hissar eller klassrum, kan användas när allvarliga incidenter inträffar. Genom allmänna utrop kan säker utrymning påbörjas eller en skola/sjukhus/kontor sättas i Lockdown för att skydda elever och personal vid en attack. Med ett enkelt grafiskt verktyg arbetar säkerhetsansvarig eller vakt samtidigt som Polis tillkallas. Dessutom kan utrymningskartor visas på våra apparater med 5’ och 10’ displayer för att vägleda människor rätt.
Läs mer här: www.commend.se

Kommentera