Programmet för 2018 var mycket uppskattat och arbetet med att ta fram ett nytt program i samma höga kvalitet har påbörjats. Ett nytt program kommer lanseras under Februari 2019.  Urban Nilsson, programansvarig