PREVENTION

Sal High 1

Segregation är okunskap
Människor från hela världen bor i Göteborg. Det innebär fantastiska möjligheter för staden men också utmaningar. Göteborg och speciellt sju särskilt utsatta områden, lider av allvarliga brister på flera punkter. Ulf Boström berättar om lösningar, allt från skolorna till boendeformer.
Ulf Boström, Integrationspolis, Göteborg

Centrum mot våldsbejakande extremism – Vem gör vad?
Extremism syns allt oftare i medier och samhällsdebatten. Vad gör egentligen myndigheterna åt den våldsbejakande extremismen? Centrum mot våldsbejakande extremism berättar om myndigheters ansvar och möjligheter att ta ansvar inom området. Vem gör vad och vem som kan göra vad?
Jonas Trolle, Chef för Center mot våldsbejakande extremism

Priset för säkra fastigheter– Hur investerar man i effektiva fysiska skyddslösningar?
Hur ser säkerhetslandskapet ut? Vad finns det för alternativ och hur bör man tänka inför sitt val av skydd? Föreläsningen visar på vikten av ett gediget riskanalysarbete och kravställarens viktiga roll av att välja hållbara lösningar. Köpenhamn och Stockholm är två exempel där valet av fysiska skyddslösningar leder till mindre vandalism och minskade kostnader.

Bengt Nilsson, VD/CEO Hammerglass AB

Main Challenges For The Implementation of Effective Prevention
Programmes – And What Communities Can Do About It
Use of Evidence-based Prevention Programes in Communities. A Practice-based Taxonomy of Barriers
and Possible Solutions.
Frederick Groger-Roth, Advisor for Municipal Crime Prevention, Justitiedepartement Niedersachsen

LEDARSKAP & SAMVERKAN

Sal High 2

Kunskap, nätverk och mångfald – Ledord för ledare!
Kunskap, nätverk och mångfald är samverkansföreningen Q-nets tre ledord. Lyssna till Q-nets-grundaren Lotta Salomonsson om ledarskapsrollen i säkerhetsbranschen. I detta seminarium kommer du som lyssnare att få inspiration från en ledare som skapat lönsamhet och tillväxt i sitt bolag genom att tillvarata olikheter och ett målinriktat nätverkande.

Lotta (Ann-Charlott) Salomonsson VD, Fairdeal Group AB och grundare av Q-net

BID på göteborgska – Lokal stadsdelsutveckling i samverkan
BID på göteborgska! Ta del av ett spännande praktikfall ur verklighetens Göteborg där en stadsdel med dåligt rykte och låg självbild omvandlats till en av de mest attraktiva stadsdelarna att leva i. Hur gick det till? Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång resp motgång som identifierats ur dessa erfarenheter?
När du besöker seminariet tar du del av viktiga nycklar för att skapa samverkansarenor som visat sig fungera, och våra bästa tips för framgångsrik stadsdelsutveckling.
Pernilla Hallberg, Verksamhetsledare, Fastighetsägare, Centrala Hisingen

Samverkan ett måste – Katastrofen tar inte hänsyn till kommungränser
Hur samverkar Sveriges kommuner, räddningstjänster, myndigheter, organisationer och privata i extrema
situationer? Jan-Åke tar avstamp i utredningen kring 2018 års skogsbränder och presenterar, Roller,
Brister och Möjligheter.
Jan-Åke Björklund, Regeringens utredare av Effektivare kommunal räddningstjänst och Skogsbränderna
sommaren 2018.

Mutor – stort hot mot förtroendet för Offentlig Sektor
Värdet av förtroende, i ett samhälle och i en organisation, jämförs ibland med guld – så värdefullt
anses det vara för att samhällen och organisationer ska fungera optimalt. Misstankar om korruption och
bristande etik slår direkt mot förtroendet och måste aktivt motverkas, speciellt i verksamheter som
hanterar så känsliga frågor som trygg- och säkerhet. Här har ledarskapet en enorm betydelse som
tonsättare. Under föreläsningen vilka korruptions- och förtroenderisker som finns och hur du kan undvika
dessa.
Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

KRIS & RISK

Sal High 3

Avskärmad av stormen – Invånarnas trygghet och säkerhet i en krissituation
När stormen Alfrida drog in över Norrtälje kommun var det början på en hård prövning för invånarna och kommunen. Många medborgare levde i flera veckor utan ström, värme, vatten och avlopp, samtidigt som bl.a. telefoni, trygghetslarm och Rakel slutade att fungera. Lyssna till hur Norrtälje kommun tog sig an denna utmaning med att säkra invånarnas säkerhet.
Biträdande kommunikationschef Marina Filipsson och räddningschef Magnus Wallin Norrtälje kommun

Hur förebygger och försvårar du ett attentat-försök?
Hur hanteras en krissituation när en attentatsman eller terrorist redan har tagit sig in i en byggnad eller befinner sig på en offentlig plats? Vad finns det för verktyg där en säkerhetsansvarig eller larmmottagningscentral snabbt kan sätta en byggnad i Lockdown och isolera attentatsmannen? Samtidigt som man kan påbörja evakuering av byggnaden, larma Polis och säkerhetsvakter och vägleda dem till dit attentatsmannen befinner sig? Hur hade en situation som attentatet med lastbil på Drottninggatan i Stockholm eller attentatet på skolan i Trollhättan kunnat hanteras med andra verktyg?
Sven Elmquist, General Manager för Commend Scandinavia AB och Rory Martin, Project Manager för Commend Studio. Delar av presentationen kommer att framföras på engelska.

Kunskap som motor för tillit och försvarsvilja

Kunskap som motor för tillit och motståndskraft
Följ med på en resa om kunskap och bildning som motståndskraft mot populism och olika former av totalitära krafter. Kunskap och bildning ger den enskilda människan möjlighet att navigera säkrare i tider av filterbubblor och fejk news. Här kan studieförbund och föreningsliv spela en än större roll tillsammans med andra kunskapsfrämjande aktörer.
Samhället i stort behöver förstå de risker och utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför.
Nina Larsson, konsultchef på 4C Strategies, fd förbundschef på Studieförbundet vuxenskolan

Hur står det till med totalförsvarsplaneringen?
Myndighetssverige har återupptagit totalförsvarsplaneringen. Bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner står inför ett omfattande arbete för att öka kunskapen och förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas i händelse av höjd beredskap eller krig för att:
skydda civilbefolkningen,
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
lämna stöd till Försvarsmakten.
Mycket har gjorts men mycket återstår. Vilka frågor brottas din organisation med?
Anna Nubäck, generalsekreterare, Svenska Lottakåren

DIGITALISERING & TRYGGHET

Sal High 4

AI som verktyg för att identifiera och motverka hotbilder på nätet
Detta föredrag ger en överblick över vad AI är och hur det kan användas i trygg- och säkerhetsarbetet. Vi
fokuserar på AI som kan lära sig och förstå språk och hur AI kan användas för att identifiera och motverka
påverkansförsök, desinformation, falska nyheter, och andra typer av hotbilder på nätet.
Magnus Sahlgren, Head of Natural Language Processing, RISE AI

Går det att förutsäga brott? Big data och AI ger nya möjligheter
Securitas Insight använder AI på extern och intern data för att göra förutsägelser om brott och risk.
Vilka möjligheter ge detta nya verktyg? Hur kan det tillämpas i Sverige?
Viking Johansson, Director of Product Management, Securitas

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

Lämna ett svar