Andreas Schönström, Kommunalråd (S) med beredningsansvar för trygghet

Andreas Schönström, Kommunalråd (S) med beredningsansvar för trygghet

Andreas Schönström, Kommunalråd (S) med beredningsansvar för trygghet