Erik Lewin, Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag

Erik Lewin, Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag

Erik Lewin, Säkerhetsexpert, författare och vd för ett underrättelsebaserat säkerhetsbolag