Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald

Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald

Hanna Stenvall, i styrelsen för Qnet Säkerhets, ett nätverk för kvinnor i ledande befattning i säkerhetsbranschen som verkar för ökad mångfald