Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk

Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk

Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup, ordförande i Offsäk