Här finner du de presentationer som talarna delat med sig av under Trygg och Säker 2018

Strong Communities makes Successful Kids

– Find out how Prevention Science can help your community prevent problems before they start. The goal is to create a positive youth development and prevention of problem behavior.
J David Hawkins, PhD, University of Washington, Seattle.

Ladda ner presentationen här

Se filmen från föreläsningen här

Ny teknik för ökad trygghet
Utvecklingen för säkerhetskameror och tillhörande teknik går snabbt framåt. Med hjälp av exempel från andra städer i världen och en inblick i vart utvecklingen inom området tar oss, presenterar vi hur modern teknik kan bidra till ökad trygghet i städer.
Martin Gren, Medgrundare av Axis Communication

Ladda ner presentationen här

 

Olika aspekter av situationell prevention – så kan du förändra och påverka trygghetsupplevelsen och den faktiska säkerheten
Teknik och Digitalisering tillsammans med Sociala insatser ger både den stora regionen och den mindre kommunen möjligheter att stärka upplevd trygghet, faktisk trygghet och ren säkerhet.
Tom Vetterlein, Produktchef Larmcentral, STANLEY Security och Patrik Runesson, Trygghetschef, Staffanstorp kommun

Ladda ner presentationen här

 

Civilt försvar – Hur förberedd är DU när det oväntade händer?
För första gången sedan 1961 får alla hushåll i Sverige inför sommaren 2018 broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är en tydlig signal till alla medborgare om att vi alla måste kunna ta ansvar för oss själva när och om det verkligen sker. Men hur förberedda är vi?
Barbro Isaksson, Rikslottachef

Ladda ner presentationen här

 

Samverkan som förverkligar ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete
Mycket pekar på att kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer är den effektivaste vägen framåt. Hur kan detta genomföras i praktiken?
Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi vid Örebro Universitet

Ladda ner presentationen här

Kommentera