Här finner du de presentationer som talarna delat med sig av under Trygg och Säker 2019

Effective interventions/programs for delinquency- Why dont we use them?
Orsaker till brott är universella och så även lösningarna? Internationellt finns det ett antal
fungerande program, går dessa att använda även i Sverige? Blueprints for Health Youth
Development har granskat ett stort antal program, nu får du veta vilka som verkligen har
fungerat i praktiken.
Professor Karl Hill, at the University of Colorado Boulder, Principal Investigator of the Blueprints
for Healthy Youth Development registry.

Ladda ner presentationen här

BID på göteborgska – Lokal stadsdelsutveckling i samverkan
BID på göteborgska! Ta del av ett spännande praktikfall ur verklighetens Göteborg där en stadsdel med
dåligt rykte och låg självbild omvandlats till en av de mest attraktiva stadsdelarna att leva i. Hur gick det
till? Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång resp motgång som identifierats ur dessa erfarenheter?
När du besöker seminariet tar du del av viktiga nycklar för att skapa samverkansarenor som visat sig
fungera, och våra bästa tips för framgångsrik stadsdelsutveckling.
Pernilla Hallberg, Verksamhetsledare, Fastighetsägare, Centrala Hisingen

Ladda ner presentationen här


Här finner du de presentationer som talarna delat med sig av under Trygg och Säker 2018

Strong Communities makes Successful Kids

– Find out how Prevention Science can help your community prevent problems before they start. The goal is to create a positive youth development and prevention of problem behavior.
J David Hawkins, PhD, University of Washington, Seattle.

Ladda ner presentationen här

Se filmen från föreläsningen här

Ny teknik för ökad trygghet
Utvecklingen för säkerhetskameror och tillhörande teknik går snabbt framåt. Med hjälp av exempel från andra städer i världen och en inblick i vart utvecklingen inom området tar oss, presenterar vi hur modern teknik kan bidra till ökad trygghet i städer.
Martin Gren, Medgrundare av Axis Communication

Ladda ner presentationen här

Olika aspekter av situationell prevention – så kan du förändra och påverka trygghetsupplevelsen och den faktiska säkerheten
Teknik och Digitalisering tillsammans med Sociala insatser ger både den stora regionen och den mindre kommunen möjligheter att stärka upplevd trygghet, faktisk trygghet och ren säkerhet.
Tom Vetterlein, Produktchef Larmcentral, STANLEY Security och Patrik Runesson, Trygghetschef, Staffanstorp kommun

Ladda ner presentationen här

Civilt försvar – Hur förberedd är DU när det oväntade händer?
För första gången sedan 1961 får alla hushåll i Sverige inför sommaren 2018 broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är en tydlig signal till alla medborgare om att vi alla måste kunna ta ansvar för oss själva när och om det verkligen sker. Men hur förberedda är vi?
Barbro Isaksson, Rikslottachef

Ladda ner presentationen här

Samverkan som förverkligar ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete
Mycket pekar på att kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer är den effektivaste vägen framåt. Hur kan detta genomföras i praktiken?
Henrik Andershed, Professor i kriminologi och psykologi vid Örebro Universitet

Ladda ner presentationen här

Lämna ett svar